23 maart 2023
€ 456,80 € 96,52 € 204,92
Equities Balance Europe DBI-RDT
Rendement EUR Sinds jaarbegin Sinds 5 dec 2001 *
Q² - Equities + 3,91% + 7,37%
Q² - Balance -1,01%
Q² - Europe DBI-RDT + 5,24%
Europese aandelenindex + 9,81% + 4,32%
Wereld aandelenindex + 1,79% + 5,59%
* Rendementen over meer dan 1 jaar zijn actuarieel

Profielgegevens