2 februari 2023
€ 479,17 € 98,37 € 215,19
Equities Balance Europe DBI-RDT
Rendement EUR Sinds jaarbegin Sinds 5 dec 2001 *
Q² - Equities + 9,00% + 7,66%
Q² - Balance + 0,89%
Q² - Europe DBI-RDT + 10,51%
Europese aandelenindex + 12,05% + 4,45%
Wereld aandelenindex + 6,83% + 5,86%
* Rendementen over meer dan 1 jaar zijn actuarieel

Profielgegevens