5 oktober 2022
€ 438,72 € 98,89 € 187,13
Equities Balance Europe DBI-RDT
Rendement EUR Sinds jaarbegin Sinds 5 dec 2001 *
Q² - Equities -11,51% + 7,33%
Q² - Balance + 0,08%
Q² - Europe DBI-RDT -6,44%
Europese aandelenindex -19,71% + 3,54%
Wereld aandelenindex -10,06% + 5,81%
* Rendementen over meer dan 1 jaar zijn actuarieel

Profielgegevens