21 juni 2021
€ 453,88 € 98,97
Equities Balance
Rendement EUR Sinds jaarbegin Sinds 5 dec 2001 *
Q² - Equities + 14,62% + 8,02%
Q² - Balance + 2,24%
DJ Stoxx + 14,08% + 2,15%
S & P500 + 15,28% + 5,18%
MSCI World + 13,62% + 4,05%
* Rendementen over meer dan 1 jaar zijn actuarieel

Profielgegevens