23 september 2021
€ 469,46 € 98,42
Equities Balance
Rendement EUR Sinds jaarbegin Sinds 5 dec 2001 *
Q² - Equities + 18,56% + 8,10%
Q² - Balance + 1,67%
DJ Stoxx + 17,16% + 2,26%
S & P500 + 23,26% + 5,46%
MSCI World + 20,17% + 4,29%
* Rendementen over meer dan 1 jaar zijn actuarieel

Profielgegevens