19 januari 2022
€ 488,10 € 99,49
Equities Balance
Rendement EUR Sinds jaarbegin Sinds 5 dec 2001 *
Q² - Equities -1,55% + 8,17%
Q² - Balance + 0,69%
DJ Stoxx -1,60% + 2,37%
S & P500 -5,30% + 5,65%
MSCI World -4,43% + 4,38%
* Rendementen over meer dan 1 jaar zijn actuarieel

Profielgegevens