14 april 2021
€ 442,24 € 99,34
Equities Balance
Rendement EUR Sinds jaarbegin Sinds 5 dec 2001 *
Q² - Equities + 11,68% + 7,95%
Q² - Balance + 2,62%
DJ Stoxx + 9,41% + 1,95%
S & P500 + 11,98% + 5,07%
MSCI World + 10,44% + 3,93%
* Rendementen over meer dan 1 jaar zijn actuarieel

Profielgegevens