19 februari 2020
€ 389,91 € 91,07
Equities Balance
Rendement EUR Sinds jaarbegin Sinds 5 dec 2001 Sinds 24 sep 2014
Q² - Equities + 4,84% + 7,73%
Q² - Balance -0,11% -1,71%
MSCI World 7,08% 3,74% 9,90%
* Rendementen over meer dan 1 jaar zijn actuarieel