21 januari 2021
€ 409,56 € 98,21
Equities Balance
Rendement EUR Sinds jaarbegin Sinds 5 dec 2001 *
Q² - Equities + 3,43% + 7,62%
Q² - Balance + 1,46%
DJ Stoxx + 2,97% + 1,66%
S & P500 + 3,02% + 4,68%
MSCI World + 3,25% + 3,62%
* Rendementen over meer dan 1 jaar zijn actuarieel

Profielgegevens