14 oktober 2021
€ 467,89 € 98,11
Equities Balance
Rendement EUR Sinds jaarbegin Sinds 5 dec 2001 *
Q² - Equities + 18,16% + 8,05%
Q² - Balance + 1,35%
DJ Stoxx + 16,76% + 2,24%
S & P500 + 24,47% + 5,50%
MSCI World + 20,79% + 4,30%
* Rendementen over meer dan 1 jaar zijn actuarieel

Profielgegevens