4 oktober 2022
€ 438,05 € 98,65 € 188,84
Equities Balance Europe DBI-RDT
Rendement EUR Sinds jaarbegin Sinds 5 dec 2001 *
Q² - Equities -11,65% + 7,33%
Q² - Balance -0,16%
Q² - Europe DBI-RDT -5,58%
Europese aandelenindex -18,77% + 3,60%
Wereld aandelenindex -10,57% + 5,79%
* Rendementen over meer dan 1 jaar zijn actuarieel

Profielgegevens