5 mei 2021
€ 447,32 € 99,81
Equities Balance
Rendement EUR Sinds jaarbegin Sinds 5 dec 2001 *
Q² - Equities + 12,97% + 7,99%
Q² - Balance + 3,11%
DJ Stoxx + 10,66% + 2,01%
S & P500 + 12,91% + 5,10%
MSCI World + 10,94% + 3,94%
* Rendementen over meer dan 1 jaar zijn actuarieel

Profielgegevens