11 augustus 2022
€ 467,38 € 98,57 € 201,14
Equities Balance Europe DBI-RDT
Rendement EUR Sinds jaarbegin Sinds 5 dec 2001 *
Q² - Equities -5,73% + 7,71%
Q² - Balance -0,24%
Q² - Europe DBI-RDT + 0,57%
Europese aandelenindex -11,67% + 4,04%
Wereld aandelenindex -4,30% + 6,17%
* Rendementen over meer dan 1 jaar zijn actuarieel

Profielgegevens