Aphilion sfeer video
14 november 2016

Nieuwsbrief november 2016

Beste beleggers,

Na de verrassende uitkomsten van het Brexit-referendum en de Amerikaanse presidentsverkiezingen is nog veel onduidelijk over de effecten op de economie en de markten. Beleggers kijken met argusogen naar de lage rente en de dreiging van mogelijke handelsbarrières. Als de nieuwe president van de Verenigde Staten de belastingen effectief aanzienlijk zal verlagen en zo de Amerikaanse economie een stevige duw in de rug zal geven, wordt een verhoging van de rente in de VS zeer waarschijnlijk. Ontkoppeling van het monetaire infuus in Europa lijkt anderzijds voorlopig nog niet aan de orde. 

Aphilion Q² - Equities verloor in oktober 1.9%. De Q² selectie heeft het in 2016 moeilijk om de markt te kloppen: sinds het jaarbegin presteert Equities 2.6% minder goed dan onze vergelijkingsbasis, de MSCI World in euro (-2% tov +0.6%). Het grootste deel van dit verschil op jaarbasis kan toegeschreven worden aan de zwakke prestatie in oktober. Komt het doordat de beurzen de laatste tijd meer gestuurd worden door geopolitieke dan door financieel-economische ontwikkelingen? Onze kwantitatieve modellen worden in de eerste plaats gevoed door fundamentele data, zoals bijvoorbeeld winstverwachtingen, en in een periode waarin politieke zorgen de bovenhand halen moeten we misschien gewoon wat meer geduld hebben?
Op langere termijn, sinds de lancering in 2001, bedraagt het gemiddelde jaarrendement van Aphilion Q² - Equities +7.2%, tov. +2% voor de MSCI World.
 

De zwakke relatieve prestatie van de Q² selectie heeft als gevolg dat ons defensief gemengd fonds Aphilion Q² - Balance ook achteruit moest. De outperformance van de Q² selectie vormt de basis van de resultaten die van Balance mogen verwacht worden. De grafiek hiernaast toont het lange-termijn perspectief hierop: Balance is "live" sinds september 2014, maar de Q² selectie heeft al een bewezen historiek sinds 2001, en aan de hand hiervan konden we eenvoudig de prestaties van Balance simuleren. De meerwaarde die de Q² selectie heeft weten te behalen sinds het begin in 2001 is ruim 5% op jaarbasis. Momenteel blijven we onder deze verwachtingen, maar we zien geen redenen om aan onze lange termijn doelstellingen te twijfelen.

Meer grafieken en cijfers kunt u terugvinden in de fondsenfiches en op onze website, te raadplegen door te klikken op de links en grafieken hierboven.

Met dank voor de interesse en het vertrouwen,

Aphilion

Recente berichten

sep 2018
Fondsenupdate september 2018
aug 2018
Fondsenupdate augustus 2018