Aphilion sfeer video
11 maart 2016

Nieuwsbrief Maart 2016

Beste beleggers,

In februari zagen we in het begin vooral dalende koersen, en naar het einde van de maand toe een herstel. Dezelfde 'bedreigingen' als in januari passeerden opnieuw de revue, en er zijn bovendien wat nieuwe zorgen gerezen over de financiële sector: de banken ondervinden blijkbaar een steeds grotere impact van de extreem lage en zelfs negatieve rentes. De keerzijde van het huidig renteklimaat laat zich dus zien en voelen, vooral omdat het beoogde effect op de reële economie uitblijft. En of het recent aangekondigde stimulus pakket van ECB - voorzitter Draghi hier veel aan zal veranderen is in het beste geval een open vraag...

Aphilion Q² - Equities moest in februari met 0.8% achteruit, terwijl de markt (MSCI World index in euro) met -1.3% nog wat meer terrein heeft moeten prijsgeven. Daarmee blijven de wereldbeurzen nu al een volledig jaar ter plaatse trappelen - in het beste geval...
Erg rouwig zijn we daar niet om: te felle stijgingen lopen doorgaans niet goed af, terwijl de zachte landing die we nu zien toch onze voorkeur wegdraagt. Er wordt trouwens meer en meer gewag gemaakt van het feit dat het indexbeleggen (via ETFs of passieve trackers) de markten zodanig begint te domineren dat het de kiemen van een nieuwe crisis in zich draagt.
Heel aannemelijk aangezien kuddegedrag aan de basis ligt van zowat elke financiële crisis. Ons actief beheerd wereldaandelenfonds is daarentegen allesbehalve "eenheidsworst", met een active share van meer dan 90%. Het zijn wijzelf die onze portefeuille samenstellen op basis van eigen inzichten en technieken, en niet de index-samenstellers.
 

Dankzij de goede prestaties van de basisportefeuille wist ons defensief gemengd fondsAphilion Q² - Balance de maand februari positief af te sluiten, met een lichte winst van +0.3%. Het weinig volatiele en defensieve karakter van Balance komt goed tot uiting in de moeilijke beursperiode waarin we zitten, al blijven de prestaties dan natuurlijk wel langs de lage kant. Het fonds presenteert zich als een waardig alternatief voor een spaarrekening, die vandaag een rendement biedt dat lager ligt dan de inflatie (geld op een spaarboekje laten staan doet u bijgevolg momenteel aan koopkracht inboeten). Met Aphilion Q² - Balance mikken we op een absolute jaarreturn die in lijn ligt met de gemiddelde lange termijn outperformance van de Q² selectie tov de index, met andere woorden ongeveer 5% op jaarbasis. In sterke beursjaren zal dat iets meer zijn, in zwakkere, iets minder, maar hopelijk toch nog positief (al is dat laatste uiteraard niet gegarandeerd).

Dat de Aphilion Q² fondsen een plaats verdienen in een gediversifieerde portefeuille van een lange termijn belegger met eender welk risicoprofiel, werd recent ook aangestipt in een onafhankelijke analyse van Dhr. Vandamme van FondsenAnalyse dat u via deze link kunt nalezen. 

Meer grafieken en cijfers kunt u terugvinden in de fondsenfiches en op onze website, te raadplegen door te klikken op de links en grafieken hierboven.

We danken u voor de interesse en het vertrouwen in onze beleggingsstijl en visie,

Aphilion

Recente berichten

feb 2018
Fondsenupdate Februari 2018
nov 2017
Nieuwsbrief november 2017
okt 2017
Nieuwsbrief oktober 2017