Aphilion sfeer video
2 March 2018

Fondsenupdate maart 2018

 

FEBRUARI: TERUG MET BEIDE VOETEN OP DE GROND

  • De plotse opstoot van volatiliteit die de maandovergang januari/februari kenmerkte is nog niet volledig gaan liggen. De VIX index heeft zich genesteld op een beduidend hoger, maar historisch heel normaal niveau.
  • Dat is in ieder geval een positieve evolutie, want  een aandelenmarkt zonder zorgen is een illusie, waarop vroeg of laat altijd de desillusie volgt.
  • De beurzen blijven wereldwijd wel dicht bij hun piekniveaus: in de VS zo'n 5% eronder, in Europa en Japan 7%.
  • Het voornaamste nieuws de voorbije maand: de opflakkering van het protectionisme vanuit de VS. Een Amerikaanse president heeft soms verrassend weinig macht, getemperd als ze is door het congres, maar in internationale handelszaken is die macht er wel, en gebruikt Trump ze graag (zie ook z'n terugtrekking uit het TTP).
Aphilion Q² - Equities
[wereldwijd aandelenfonds]
-2.9% verlies voor ons wereldwijd aandelenfonds de voorbije maand februari, vs. een verlies van 2.6% voor de MSCI World index.
Fondsenfiche
Aphilion Q² - Balance
[defensief gemengd fonds]
Balance ging er 0.2% op achteruit, een rechtstreeks gevolg van de mindere prestatie van de basisportefeuille.
Fondsenfiche
 
Na de goede jaarstart voor beide fondsen volgde een terugval in februari. De jaarcijfers vertonen nu een lichte daling voor Equities (-0.2% vs -0.9% voor de MSCI World) en een lichte stijging voor Balance (+0.3%).
 
Onze aandelenselectie gebeurt op basis van zelf ontwikkelde wiskundige modellen, doorheen de jaren verfijnd en aangevuld. Sinds de lancering van ons vlaggenschipfonds Aphilion Q² -  Equities in 2001 werd een gemiddeld jaarlijks rendement neergezet van +7.6%, netto na alle kosten. Daarmee laat het fonds alle vergelijkbare wereldaandelenfondsen achter zich. En uiteraard werd in die tijd consequent dezelfde aanpak gehanteerd, door dezelfde equipe die vandaag nog altijd het fonds beheert.

Meer grafieken en cijfers kunt u steeds terugvinden in de fondsenfiches en op onze website, of aarzel zeker niet ons te contacteren voor verdere informatie over onze unieke kwantitatieve aanpak. Met dank voor uw interesse en vertrouwen,
 
Jan Holvoet, Nico Goethals, Xavier Boussemaere
 
Fondsbeheerders,
Aphilion

Recent messages

Dec 2019
Monthly Update: November 2019
Nov 2019
Monthly Update: October 2019
Oct 2019
Monthly Update: September 2019